Среда, 20.09.2017, 06:01
Приветствую Вас Гость | RSS

Корсунь-Шевченківська ЗОШ №2 - громадсько - активна школа

Категории раздела
Наш опрос
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Блог

Главная » 2015 » Октябрь » 27 » Консульство та імперія
14:20
Консульство та імперія

Мета: пояснити суть бонапартизму як форми правління; проаналізувати внутрішню політику Наполеона, розкрити характер і мету наполеонівських воєн як засобу здійснення зовнішньої політики; на прикладі життя і діяльності Наполеона дати оцінку ролі видатної особи в історії; удосконалювати вміння учнів аналізувати зміст історичних документів, працювати з історичною кар­тою як одним із джерел інформації.

Основні поняття й терміни: бонапартизм; імператор; конкордат; кодекси Наполеона; коаліції; загарбницькі війни; кон­тинентальна блокада.

Особа в історії: Наполеон Бонапарт.

Обладнання: підручник, атлас, настінна історична карта «Війни наполеонівської Франції 1799—1815 рр.», контрольно-діагностична система TEST-W.

Тип уроку:  засвоєння нових знань.

 

ХІД УРОКУ

I.    ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

ІІ.    АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ з теми:

      «Французька революція кінця ХVІІІ ст.»

Учитель аналізує роботу кож­ного учня з урахуванням виконання всього комплексу завдань на уроках теми 1 «Французька революція кінця ХVІІІ ст.» і проставляє в них бали за тему, відзначаючи успіхи учнів і звертаючи увагу на їхні недоліки.

 

IIІАКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 

Бесіда на повторення.

1.  Яка подія відбулася у Франції 9 термідора VIII року республіки?

2.  Поясніть дати: 1795 р.; 1799 р.

3.  Які заходи були проведені Директорією?

4.  Що вам відомо про Наполеона Бонапарта?

 

III.  МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

    Розгляд матеріалу дозволить з'ясувати характер бонапартизму як нової європейської політики початку XIX ст., показати вплив однієї особи на долі народів і держав Європи. Образ Наполеона І став невичерпним джерелом для літератури, мистецтва, кінемато­графа.

 

IVВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Консульство. 

2. Проголошення імперії.

3. Кодекси Наполеона.

4. Конкордат.

 

Постановка проблемного завдання уроку.

   Чому Наполеона одночасно можна вважати «тираном народів» і «променем величі французів»?

 

1.   Консульство.  

Робота з документом:   «ІЗ КОНСТИТУЦІЇ 1799 РОКУ»

«Ст.39. Урядова влада вручається трьом консулам, які обираються на 10 років і мають право на нове переобрання... Конституцією призначається перший консул громадянин Бонапарт...

Ст.41. Перший консул оприлюднює закони; він призначає і відкликає відповідно до власної волі членів державної ради, міністрів, посланців..., офіцерів армії і флоту, членів місцевої адміністрації; він призначає кримінальних і цивільних суддів...»

 

1. Визначте межі повноважень першого консула Наполеона Бонапарта згідно із Консти­туцією 1799 року.

2. Хто, у відповідності із Конституцією 1799 року, перебирав на себе всю повноту законо­давчої, виконавчої та судової влади?

 

Розповідь учителя.

   Після утворення у Франції консульства влада зосередилася в ру­ках однієї особи, оскільки велика буржуазія й селяни-власники були зацікавлені в такій системі організації влади. Наполеон зміг зберегти ті завоювання революції, які цілком відповідали інтересам нової буржуазії, селян-власників. Це підтверджує уривок з документа.

Розширення влади першого консула

    Присягаюся підтримувати Конституцію, поважати свободу совісті, перешкоджати поверненню феодальних установ, ніколи не вести вій­ни, як тільки для захисту і на славу республіки, і користуватися вві­реною мені владою тільки на благо народу... .

  Зміцнення особистої влади Наполеона супроводжувалося засто­суванням традиційних методів розправи з супротивниками.

2. Проголошення імперії.

    Режим, який встановився у Франції, з часом дістав назву «бо­напартизму».

Бонапартизм — особлива форма правління буржуазною державою, коли її главою був імператор, буржуазія була усунена від влади, її управління належало офіцерсько-чиновницькій верхівці суспільства.

   Це була особлива форма держави, за якої влада, яка трималась на персональному авто­ритеті Наполеона Бонапарта.

Репродуктивна бесіда.

1.  Дайте визначення терміна «імператор».

2.  Які стародавні держави очолювали імператори?

3.  Назвіть імена найвідоміших імператорів.

Евристична бесіда.

   Учитель відзначає, що бонапартизм прагнув втілити ідею єдності нації під гаслом виняткової першості Франції на міжнародній арені, і ставить запитання класу.

- Як ви вважаєте, чому бонапартизм прагнув втілити цю ідею?

   У відповідях учнів повинні прозвучати такі причини:

1. Прагнення не допустити нової революції;

2. Бажання перемогти монархічні дер­жави, що оточували Францію.

       Підсумки бесіди:  зміцнення особистої влади Наполеона супроводжувалося зміцненням могутності всієї імперії.

 2 грудня 1804 року в соборі Паризької Богоматері відбувся урочистий акт коронації. Наполеона Бонапарта було проголошено імператором Франції під іменем Наполеона І.

    Намагаючись зміцнити свій ре­жим, Наполеон створив «нове дво­рянство». У1808 -1814 роках було подаровано 3600 дворянських ти­тулів. Роздавалися землі як у Фран­ції, так і за її межами. Однак відрод­ження титулів не означало повер­нення до старої структури суспіль­ства. Станові привілеї не відновлю­валися. Законодавство запровади­ло юридичну рівність всіх перед законом.

3. Кодекси Наполеона.

4. Конкордат.

Самостійна робота з підручником. (Клас ділиться на дві групи).

І   група – опрацьовує  кодекси Наполеона.

ІІ  група – опрацьовує конкордат з Папою Римським.

Групи звітують про виконану роботу.

 

Робота над формуванням понять і термінів.

Учитель пояснює суть термінів кодекс і конкордат.

Кодекс – це впорядкування законодавства та вироблення юридичних норм нового суспільства.

Конкордат - (дослівно «бути згодним») означає угоду між будь-якою державою і папою римсь­ким, яка визначає взаємовідносини між цією державою і католицькою церквою.

Робота над логічними завданнями.

1.  З'ясуйте значення кодексів Наполеона для Франції. Як ви вважаєте, чи могли вони вплинути на заміну революційного гасла «Свобода! Рівність! Братерство!» на гасло «Власність, свобода, рів­ність! » ?

2.  Поясніть, чому якобінці проводили політику дехристияніза­ції, а Наполеон І уклав союз з Папою Римським.

Узагальнюючи відповіді учнів, учитель наголошує на тому, що:

1. Підтримка заможних верств суспільства багато в чому сприяла про­голошенню   Наполеона Бонапарта імператором Франції під іменем Наполеона І.

2. Католицька церква була опорою монархічного режиму. За Наполеона І католицька церква була поставлена на службу державі й стала опорою бонапартиського  режиму.

Відповідь на проблемне завдання уроку.

   Чому Наполеона одночасно можна вважати «тираном народів» і «променем величі французів»?

     Бонапар­тизм взяв на озброєння народжену революцією ідею єдності нації, але надав їй іншого значення. Це вже була не ідея захисту вітчизни, а про­паганда першості Франції на міжнародній арені.

    Цивіль­ний кодекс (березень 1804 р.), який дістав назву «Кодекс Наполеони». Він закріпив такі принципи 1789 року, як рівність громадян перед за­коном, недоторканність особи і влас­ності, свобода совісті (право сповіду­вати будь-яку релігію) тощо. Кодекс подавав нове розуміння питання майнових відносин, проблем сім'ї, шлюбу та спадкоємства.

Карний кодекс (1807р.) запро­ваджував жорстоке покарання за посягання на приватну власність. Комерційний кодекс (1811 р.) запроваджував досить тяжкі умови найму робітників, встановлюючи норми судового розгляду між робіт­никами і підприємцями.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 Тестування. Перша імперія у Франції

1.  Наполеона проголошено імператором.

    а)  2 грудня 1804 року.   б)  9 листопада 1799 року.  в)  14  серпня 1872 року.

2.  Впорядкування законодавства та вироблення юридич них норм нового суспільства це -

     а) Конкордат.                  б) Кодекс.           в)  Парламент.

3.  Угоду між будь-якою державою і папою римсь­ким, яка визначає взаємовідносини між  цією державою і католицькою церквою.

     а)  Унія.                         б) Конкордат.                 в) Союз.   

4.  Особлива форма правління буржуазною державою, коли її главою був імператор, буржуазія була усунена від влади, її управління належало офіцерсько-чиновницькій верхівці суспільства.

      а)  Імперія.             б) Конкордат.              в) Бонапартизм      

5.   Згідно конституції 1799 року вся повнота влади належала:

  а)  першому консулу    б)   другому консулу    в)   третьому консулу.

6.   Карний кодекс запроваджено:

     а)  1811 р.                 б)  1807 р.               в)  1804 р.

7.    Комерційний кодекс  запроваджено:

     а)  1811 р.                 б)  1807 р.               в)  1804 р.

8.  Цивільний кодекс  запроваджено:

     а)  1804 р.                  б)  1801 р.               в)  1807 р.

9.    Кодекс Наполеона запроваджено:

     а)  1804 р.                   б)  1807 р.               в)  1801 р.

10.  Конкордат з папою римським Пієм VIІ був укладений:

      а)  1804 р.                   б)  1802 р.               в)  1801 р.

11.   Карний кодекс  запро­ваджував жорстоке покарання за   посягання на:

   а) приватну власність     б) життя      в) за державну зраду.

12.   Чому Наполеон І уклав союз з Папою Римським?

       а)  щоб не допустити нової революції; 

       б)  католицьку церкву поставити на службу державі, щоб вона стала опорою бонапартиського  режиму;

        в)  скористатися багатством католицької церкви.                                                                                             

Відповідь: 1.-а);   2.-б);   3.-б);   4.-в);   5.-а);   6.-б);   7.-а);  8.-а);   9.-а);   10.-в);   11.-а);   12.-б).

VIПІДСУМКИ УРОКУ

     Узагальнюючи відповіді учнів під час бесіди, учитель підводить їх до вирішення проблемного завдання уроку. Підбиваючи підсумки уроку, вчитель аналізує активність учнів.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  1. Опрацювати конспект і текст підручника §6.

2.   Випереджальне завдання. Заповнити таблицю: «Наполеонівські війни 1805—1815 рр.»

Наполеонівські війни 1805—1815 рр.

Рік

Країни, з якими

воювала Франція

  Коаліція

  Результати війни

 

 

 

 

 

Категория: Кобернік Микола Анатолійович | Просмотров: 207 | Добавил: korsunzosh2 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Октябрь 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архив записей

Корсунь –Шевченківська Загальноосвітня школа І-ІІІступенів №2 © 2017
Конструктор сайтов - uCoz