Вторник, 17.10.2017, 05:51
Приветствую Вас Гость | RSS

Корсунь-Шевченківська ЗОШ №2 - громадсько - активна школа

Категории раздела
Наш опрос
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Блог

Главная » 2015 » Октябрь » 27 » Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Українські землі під владою Речі Посполитої.
14:13
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Українські землі під владою Речі Посполитої.

Мета:   узагальнити та систематизувати знання учнів з тематичного блоку; перевірити та оцінити знання учнів; розвивати навички оцінки історичних подій; сприяти формуванню в учнів історичного мислення.

Обладнання: відеотести, індивідуальні картки.

Тип уроку:    контроль знань.

Форма проведення уроку: відеотестування та індивідуальна робота з картками.

 

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Рекомендації з проведення уроку.

  Перевірка і оцінювання навчальних досягнень проводиться у два етапи з урахуванням критеріїв оцінювання знань учнів.

   У першій частині уроку проводиться відеотестування у письмовій формі. Друга частина уроку – робота з індивідуальними картками, розв’язування завдань ІІІ, IV рівнів.

 

II. ПЕРЕВІРКА І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

:  Відеотестування.

І та ІІ рівні

1.    Українські землі напередодні Люблінської унії 1569 р. перебували у складі:

а)    Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Молдови, Кримського ханства, Угорщини;

б)   Королівства Польського, Молдови, Кримського ханства, Угорщини, Московського царства;

в) Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Молдо­ви, Угорщини, Московського царства.

 

2.  Яка держава на початку XIV ст. почала приєднувати до своєї території українські, біло­руські та російські землі:

а)  Польща;

б)  Угорщина;

в)  Литва?

 

3.   Люблінська унія між Королівством Польським та Великим князів­ством Литовським була укладена:

а)    1 липня 1513 р.;

б)    1 липня 1569 р.;

в)    1 липня 1586 р.

 

4.    Результатом Люблінської унії між Королівством Польським та Вели­ким князівством Литовським було:

а) створення конфедеративної держави — Речі Посполитої, в якій Поль­ща та Литва повністю зберігали свій суверенітет;

б) створення федеративної держави — Речі Посполитої, в якій Литва зберігала автономію лише на місцевому рівні, в організації війська та судочинства;

в) створення унітарної держави — Речі Посполитої, причому Королів­ство Польське повністю поглинуло Литву, позбавило її будь-яких ознак суверенітету.

 

5.    Основними верствами населення в Україні XVI ст. були:

а)   духовенство, князі та бояри, вільні селяни-общинники, міщани, ко­заки;                                                                                         

б)   духовенство, магнати та шляхта, вільні селяни-общинники, міщани, козаки;

в)   духовенство, магнати та шляхта, феодально залежне селянство, міща­ни, козаки.

 

6.  Наприкінці XV ст. постійні набіги на українські землі здійс­нювали:

а)  турки;

б)  татари;

в) хазари?

 

7.   Доповніть текст датою, назвою, поданими в дужках.

Навіть польські хроністи та історики визнавали, що ... (1616, 1620, 1621) року в битві з турецькою армією і татарами під ... (Цецорою, Хоти­ном, Кафою) сорокатисячне козацьке військо під орудою …

(П. Сагайдач­ного) зробило вирішальний внесок у перемогу.

 

8   Назвіть роки повстання під проводом  …(Ілюстрація.)  Криштофа Косинського.

а)  1592-1594 рр.;

б)  1591-1595 рр.;

в)  1591-1593 рр.

 

9.  Про яку територію в Украї­ні йдеться? (Ілюстрація. Дике поле.) У ХІV-ХVІ ст. на півдні України існував досить обширний малоза­селений район, надзвичайно благодатний щодо природних умов у життя якого панівна вер­хівка майже ніколи не втручала­ся. Тому люди, котрі там прожи­вали, були дійсно вільними, неза­лежними від панів і від державної влади.

 

10.  Що означає слово «козак» у перекладі з тюркського:  Поясніть термін «козацтво».

а)  вільна людина;

б)  вільна озброєна людина;

в)  переселенець?

 

11.  Як називалися козацькі човни?  (Ілюстрація.) 

 

12.  Хто, де і в якому році за­снував першу Січ? (Дмитро Вишневецький на острові Хортиця в 1552 р.)

 

13.  Хто очолював повстанські загони у битві під П'яткою в 1593 році? (Криштоф Косинський.)

 

14. Вкажіть роки повстання під проводом … (Ілюстрація.)  Северина Наливайка (1594-1596).

 

15.  Біля якої річки були роз­громлені війська Северина Нали­вайка? (Річка Солониця.)

 

16. Як називалась фортеця, по­будована поляками для контро­лю за козаками? (Кодак.)

 

17.  Назвіть найбільш вдалі мор­ські походи козаків на початку XVII ст. і вкажіть роки. (1608 р. — Перекоп; 1614 р. — Трапезунд, Синоп; 1615 р. — Константинополь, 1616 р. — Кафа.)

 

18.  Який гетьман очолив ко­зацькі війська для допомоги ко­ролевичу Владиславу під Москвою у 1618 році? (Петро Сагайдачний.)

 

19.  Назвіть козацько-селянські повстання 20—30 років XVII ст., їхніх ватажків. (1625 р. –М. Жмайла; 1630 р. – Т. Федоровича (Трясила); 1635 р. – І. Сулими; 1637-1638 рр. – П. Бут, Я. Острянин, Д. Гуня.

 

20.  Що демонструє ця ілюстрація? (Козацькі клейноди)

 

?  Робота з індивідуальними картками

ІІІ рівень

Картка №1

1.   Встановіть відповідність:

1) фільварок

а) поселення, яке на певний термін отримало пільги на  вико­нання повинностей

2) колонізація

б) територіальне самоврядне об'єднання людей, у спільній власності яких були земля і угіддя

3) панщина

в) відробіткова форма повинностей селян (праця у панському господарстві)

4) община

г) заселення і господарське освоєння земель

5)слобода

д) грошовий податок

6) чинш

е) багатогалузеве феодальне господарство, що базувалось на праці кріпаків

 

 2.   Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а)    виникнення козацького реєстру;

б)   повстання під проводом К. Косинського;

в)   Люблінська унія;

г)    похід козаків у Московію під проводом П. Сагайдачного;

д)   повстання під проводом С. Наливайка, Г. Лободи та М. Шаули;

е)   морський похід запорожців на Кафу під проводом П. Сагайдачного.

 

Відповіді:  1. 1) – е; 2) – г; 3) – в; 4) – б; 5) – а; 6) – д.

                   2.  в; а; б; д; е; г.

 

Картка №2

1.  Встановіть відповідність:

1) низовики

а) козаки, що осіли навколо Корсуня, Черкас, Канева та інших містечок порубіжних з «Диким полем» земель

2) городовики

б) козаки, що перебували на королівській службі і були вписані у спеціальні списки

3) реєстровці

в) козаки, що проживали нижче дніпровських порогів (між сучасними Дніпропетровськом та Запоріжжям) і гуртувались на Січі

4) черкаси

г) переселенці-українці, що проживали на Слобожанщині

 

2.  Визначте наслідки Люблінської унії для українців.

 

Відповіді:  1. 1) – в; 2) – г; 3) – б; 4) – а.

 

Картка №3

1.  Встановіть відповідність:

1) магдебурзьке право

а) будинок, в якому перебуває міський уряд

2) експлуатація

б) орган міського самоврядування

3) ратуша

в) безоплатне привласнення результатів чужої праці

4) магістрат

г) самоврядне об'єднання ремісників однієї чи суміжних спеціальностей

5) цех

д) право середньовічного міста на самоврядування

 

2.  Використавши подані слова, складіть схему устрою Запорозької Січі:

1) курені; 2) рада; 3) суддя; 4) осавул; 5) кошовий; 6) писар; 7) обозний.

 

Відповіді:  1. 1) – д; 2) – в; 3) – а; 4) – б; 5) – г.

 

 

IV рівень

Картка №1

    Укладіть тези розповіді: «Українське козацтво», використавши для цього наступні слова: реєстровці, січовики, городові козаки, військо­ва рада, курені, старшина, канцелярія, пушкарня, зимівник, чайка, курінний отаман, полковий отаман, писар, осавул, обозний, суддя, булава, бунчук, корогва, голота, сірома. Побудуйте розповідь так, щоб зробити обґрунтований висновок про роль козацтва в боротьбі проти агресії Туреччини і Кримського ханства.

 

Картка №2

   Укладіть тези розповіді: «Українське селянство», використавши сло­ва: феодальна залежність, панщина, община, продуктова (натураль­на) рента, чинш, експлуатація, слобода, втеча. По­будуйте розповідь так, щоб зробити обґрунтований висновок: погіршувалось чи поліпшувалось становище українських селян впро­довж другої половини XVI — першої половини XVII ст.

 

ІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель оцінює роботу учнів на уроці, аналізує виконання завдань тематичного оцінювання.

Категория: Кобернік Микола Анатолійович | Просмотров: 209 | Добавил: korsunzosh2 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Октябрь 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архив записей

Корсунь –Шевченківська Загальноосвітня школа І-ІІІступенів №2 © 2017
Конструктор сайтов - uCoz