Среда, 20.09.2017, 06:00
Приветствую Вас Гость | RSS

Корсунь-Шевченківська ЗОШ №2 - громадсько - активна школа

Категории раздела
Наш опрос
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Блог

Главная » 2015 » Ноябрь » 24 » Тема: Кіммерія. Скіфія.
08:13
Тема: Кіммерія. Скіфія.

Мета: сформувати уявлення про Кімерію та Скіфію, розселення, духовний світ та заняття населення; сприяти розвиткові кри­тичного мислення та формуванню навичок самостійної роботи учнів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу, формування вміння і навичок

Основні поняття: кіммерійці, скіфи, скіфи-орачі, скіфи-кочовики, царські скіфи, пектораль.

Обладнання: підручник, карта електронна пре­зентація, фільм.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть: характеризувати основні ознаки життя перших кочовиків на території України; пояснювати нові терміни; виділяти з тексту головне; аналізувати історичні явища; самостійно робити висновок; використовувати істо­ричну карту як джерело нової інформації; робити ви­сновки на основі ілюстративного матеріалу; з повагою ставитись історії народів, що мешкали на території України в давнину.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Гра «Пароль». Одразу після привітання, ще не по­садивши дітей, учитель про­понує їм назвати по одному важливому слову, що відповідало б змісту попередніх уроків, - своєрідний пароль, який дає змо­гу почати працювати. (Мій пароль – Стародавній Схід, аграрна цивілізація …)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

За допомогою електронної презентації учням показують декілька ілюстрацій, пов’язаних зісвітом скіфів і пригадують з курсу 5-го класу, іс­торію якого народу ми сьогодні будемо вивчати.

 

Учитель. Скіфи — це не перший кочовий народ на теренах України, до них тут уже панували кочовики — кіммерійці.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  (Оголошення теми і плану уроку)

               План

Кіммерійці.

Скіфи: розселення, заняття, духовний світ.

У читель сприяє самостійному цілепокладанню учнів.

Завдання учням

Поставте запитання до теми і плану уроку.

Прогнозована відповідь

Де саме на території України оселилися кіммерійці й скіфи?

Якими були їхні заняття? Релігія? Культура?

Чи виникли у цих народів держави?

Які історичні джерела розповідають про ці народи?

Учень записує запитання, запропоновані однокласниками, на дошці. (Доцільність збереження зроблених записів до кінця уроку, що дасть можливість використати їх для підбиття підсумків уроку).                   

1. Кіммерійці

Робота з картою

Завдання учням

Виконайте завдання № 1 ст. 91.

Учитель. У Північному Причорномор’ї з IX до VII ст. до н. е. пану­вали кіммерійці. (показує на карті)

Перегляд відеофільму (кіммерійці)

Самостійна робота учнів

Учні мають доповнити опорні ре­чення.

ІХ-VІІ ст. до н. е. — час ... (кіммерійців).

Вони були ... (кочовиками).

Основні заняття — ... (розведення коней та війна).

Вперше їх згадано в ... («Одисеї» Гомера).

Завдання учням

Як уже говорилося, кіммерійці панували в Північному Причорно­мор’ї майже два століття — з IX до VII ст. до н. е. Поставте запитання до цього повідомлення.

Прогнозована відповідь

     Що сталося з кіммерійцями у VII ст. до н.е.?

     Учитель. Перегляньте фільм. Знайдіть відповідь на поставлене запитання.

Обговорення завдання.

2. Скіфи

Запитання учням

 Який народ витіснив кіммерійців з Північного Причорномор’я?

2. Які висновки про племена скіфів можна було б зробити з попереднього тексту?

(Скіфські племена були чисельними. Скіфи були добрими воїнами, адже кіммерійці не змогли чинити їм опір. Це були кочові племена.)

Запитання учням

Геродот, розповідаючи про скіфів, виділяв серед них царських скіфів, скіфів-кочовиків, скіфів-орачів та скіфів-землеробів.

Які висновки можна зробити з такого поділу?

Бажаний результат обговорення — власне скіфами були племена царських скіфів і скіфів-кочовиків. Інші — це підкорені народи, серед яких могли бути і пращури сучасних слов’ян.

Робота з підручником

Прочитайте п.2 ст. 92, вставте пропущені слова в запропонований текст.

       Учні працюють у парах.

VII – ІІІ ст. до н. е. — час перебування на тери­торії України ... (скіфів).

Вони були ... (кочовиками).

Залишили нам могили — ... (кургани).

Основні заняття іраномовних скіфів — ... (роз­ведення коней (худобу) та війна).

Поділялись вони на ... (царських скіфів, скіфів-кочовиків та скіфів- землеробів (це підкорені місцеві землеробські племена)).

Слави непереможних воїнів зажили після війни проти – … (персів).

Торгували з ... (греками Північного Причор­номор’я).

Учитель. Наприкінці IV ст. до н. е. у скіфів сформувалася держава — Скіфія. Вона поділялася на три частини, кожну з яких очолював окремий цар.

Запитання учням

Як ви гадаєте, чи була Скіфія міцною державою? Свою думку об­ґрунтуйте.

Учитель. Однією з найзахопливіших сторінок історії Скіфії є вій­на скіфів із полчищами перського царя Дарія І, які приблизно у 515— 512 рр. до н. е. вдерлися в Північне Причорномор’я.

Робота з літературним джерелом

Учитель розповідає легенду про дарунки скіфів Дарію І.

"Дарій І вирішив підкорити волелюбний скіфський народ. Довго йшло перське військо скіфськими степами, нікого не зустрічаючи на своєму шляху. Скіфи уникали відкритого бою та заманювали військо Дарія все далі в глиб країни, нападаючи на перські загони вночі. Нарешті Дарій погодився на переговори. У відповідь на вимогу Дарія прийняти бій або підкоритися скіфи прислали йому птаха, жабу, мишу і п’ять стріл”.

"Коло ідей ”

Учитель пропонує дітям поміркувати, що означали згадані дари, а потім розповідає легенду далі.

«Це означало, що коли перси не злетять у небо як птахи, не зариються в землю, як миші, не сховаються в болоті, як жаби, то всі загинуть від скіфських стріл».

Запитання учням

Поміркуйте, про які якості скіфів свідчить легенда.

Учитель. Перські війська зазнали вели­чезних втрат. Цар Дарій змушений був залишити Скіфію. Поразка Дарія уславила скіфів як неперевершених воїнів.

Запитання учням

Якими можуть бути джерела з історії кіммерійців і скіфів?

(Писемними та матеріальними.)

Археологи дослідили кургани — поховання, залишені кіммерійця­ми і скіфами. Найвідоміші скіфські кургани – Товста Могила, Чортом лик, Солоха.

 Завдання учням

Прочитайте текст «Духовний світ скіфів», робіть позначки:

«+» — напроти положень, спільних для релігійних уявлень скіфів та інших народів стародавнього світу;

« - » — напроти положень, характерних тільки для духовної культу­ри скіфів.

Текст

«Яскравим свідченням могутності Скіфії є «царські кургани» — ве­личні поховання її володарів та скіфської знаті. Скіфським царям для потойбічного життя залишали багато коштовної зброї, прикрас, одягу, посуду. Разом із померлим клали слуг та коней. Могилу накривали де­рев’яним настилом і насипали зверху величний курган. Із речей, зна­йдених при археологічних розкопках курганів, ми отримуємо уявлення про особливий «звіриний стиль», характерний для скіфів: зброю, кінські вуздечки, предмети побуту прикрашають зображення пантер, оленів, вовків, птахів, риб, сцени боротьби між ними. Деякі вчені вважають, що будь-яка річ, оздоблена в «звіриному стилі», вважалася оберегом, який захищав його власника від нещастя й зла.

У записах грецьких авторів до нас дійшли легенди, що проливають світло на релігійні уявлення скіфів. Бог Папай вважався повелителем неба і був чоловіком Апі — богині землі; Гойтосір — богом сонця і світла, Аргімпаса — богинею плодючості. Поважали скіфи і богиню домашнього вогнища Табіті, але особливо вшановували вони бога вій­ни, скіфська назва якого нам не відома, грек же Геродот називав його грецькою — Ареєм.

Храмів у скіфів не було. Тільки на честь бога війни в кожному окрузі скіфської держави споруджували жертовники. Арею приносили в жер­тву тварин та кожного сотого з військовополонених. З описів Геродота дізнаємося, що жертовне місце влаштовувалося надзвичайно просто — старий залізний меч ставився на великий курган з в’язанок хмизу. На цей меч виливали кров жертовної худоби та військовополонених. Жерт­ви розрубувалися на шматки і розкидалися навколо меча».

Обговорення завдання.

ІV. Закріплення набутих знань

З поданих зображень виберіть ті, які відносяться до скіфської історії. (електронна презентація)

Продовжити знамениті вислови. У зв’язку з якими подіями вони виникли?

«Уславлені кобилодойці …… ( та молокоїди»)

« Якщо ви, перси, не плигнете в болото, як жаби ….. (не зариєтесь в нори, як миші, не полетите в небо, як птахи, будете вбиті нами, скіфами, цими стрілами»).

V. Підбиття підсумків уроку

Обговорення завдань поставлених на початку уроку.

Кіммерійці були кочовим народом, який прийшов у Північне При­чорномор’я у ІХ ст. до н. е.

Кіммерійці були ві­домі своєю войовничістю: їхнє військо складалося з рухливих загонів вершників. Головною зброєю кіммерійських воїнів був потужний дале­кобійний лук.

Кіммерійці не будували осель, а їхнє життя збігало в нескінченній мандрівці степом або верхи на конях, або в кибитках, запряжених вола­ми.

Основою їхнього господарства було конярство. Ну а те, чого кімме­рійцям не могли дати коні, вони завойовували.

Скіфи витіснили кіммерійців з Північного Причорномор’я у VII ст.. до н.е.

Як і кіммерійці, скіфи були кочовиками, основу господарства яких становило конярство.

Так само вони були чудовими воїнами: ударною силою скіфського війська була кіннота.

Зброя скіфа-воїна складалася з лука зі стрілами, залізного меча, списа, бойової сокири, дротиків.

Скіфські воїни відзначалися жорстокістю і безжалісністю до ворогів.

Поразка Дарія уславила скіфів як неперевершених воїнів

Кіммерійці і скіфи залишили могили-кургани, які є цінними джерелами з історії цих народів.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника § 17

Скласти і розв’язати хронологічну задачу до теми уроку.

Категория: Кобернік Микола Анатолійович | Просмотров: 183 | Добавил: korsunzosh2 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Ноябрь 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архив записей

Корсунь –Шевченківська Загальноосвітня школа І-ІІІступенів №2 © 2017
Конструктор сайтов - uCoz