Вторник, 17.10.2017, 05:49
Приветствую Вас Гость | RSS

Корсунь-Шевченківська ЗОШ №2 - громадсько - активна школа

Категории раздела
Наш опрос
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Блог

Главная » 2015 » Октябрь » 27 » Турнір правознавців
17:24
Турнір правознавців

Проводиться в межах декади історії і правознавства в школі.

Мета: педагогічна та соціально-правова допомога дітям у формуванні їхньої правової культури, розуміння ролі права в суспільстві, розвиток юри­дичного мислення, вироблення навичок правомірної поведінки, підвищен­ня зацікавленості та інтересу молодого покоління до правових знань.

Обладнання: мультимедійний проектор, картки з правовими ситуаціями, картки з написами.

Команди. У грі беруть участь дві збірні команди учнів-старшокласників.

Склад журі: батьки, учителі, представник пра­воохоронних органів.

Ведучий — учень-старшокласник, кращий знавець права.

Перед початком турніру зал прикрашається учнівськими малюнками, газетами з правової тематики, відомими висловами, облаштовується граль­ний майданчик.

Хід гри

Ведучий. Добрий вечір, шановні друзі, гості нашого святкового вечо­ра! Ми раді вітати всіх вас у нашому залі. У гімназії розпочався сезон інте­лектуальних змагань. Сьогодні на нас чекає захоплююча гра-конкурс еру­дитів із правознавства.

Дозвольте представити вам членів журі: батьки, юрист, учителі. Зараз запрошую на сцену команди для привітання. (Вихід команд, привітання кожен член команди стисло розповідає про себе.)

Прошу учнів зайняти свої місця на гральному майданчику. (Учасники турніру займають свої місця.)

◊  Конкурс 1. Юридичний марафон.

Вам необхідно по черзі відповісти на 10 запитань. Часу на роздуми немає. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Після конкурсу журі підраховує та оголошує кількість балів кожної команди. (Більша кількість балів надає право обирати номер ситуації для наступного конкурсу.)

І КОМАНДА

 1. Здатність особи своїми діями здійснювати права та обов'язки. (Діє­здатність.)
 2. Гімназія та школа — це юридична чи фізична особа? (Юридична.)
 3. Адміністративне правопорушення — це проступок чи злочин? (Про­ступок.)
 4. Стихійне лихо — це юридична дія чи подія? (Подія.)
 5. Соціальні відносини, що регулюються нормами права. (Правовідносини.)
 6. Правила поведінки, що встановлює церква для віруючих. (Релігійні норми.)
 7. Нормативні акти правотворчих органів, що видаються на основі зако­ну. (Підзаконні.)
 8. Держава, у якій забезпечені охорона та захист основних прав людини. (Правова держава.)
 9. Як кваліфікуються дії, учинені з метою захисту інтересів прав осо­би, що захищається шляхом завдання шкоди тому, хто робить замах, якщо такі дії були обумовлені необхідністю негайного запобігання замаху на життя? (Необхідна оборона.)
 10. Захист суверенітету та незалежності належить до зовнішніх чи внут­рішніх функцій держави? (Зовнішніх.)

II КОМАНДА

 1. Здатність особи, групи людей, держави нав'язувати свою волю іншим людям. (Влада.)
 2. Закріплена в законодавстві здатність особи мати юридичні трава і нести юридичні обов'язки. (Правоздатність.)
 3. З. Яка відповідальність настає в разі завдання матеріальних збитків? (Матеріальна.)
 4. Особливо небезпечний вид правопорушення.(Злочин.)
 5. Як називаються дії, учинені для усунення небезпеки, що загрожує ін­тересам держави, суспільства, особи, якщо ця небезпека не могла бути усунена іншими засобами й заподіяна шкода менша, ніж відвернута. (Крайня необхідність.)
 6. Нормативні акти, що стосуються конкретного випадку, особи. (Індиві­дуальні.)                                                    
 7. Чи настає відповідальність за правопорушення, скоєне через необе­режність? (Так.)
 8. Конституційний принцип, за яким особа не вважається винною, доки її вина не буде доведена. (Презумпція невинуватості.)
 9. Що регулює найбільш важливі суспільні відносини — норми права чи моралі? (Права.)
 10. Як називаються закони, що вносять зміни та доповнення до Консти­туції? (Конституційні.)

◊  Конкурс 2. Юридична консультація.

Уявіть, що ваша мрія здійснилася, і ви вже юристи. Зараз до вас при­йдуть громадяни, щоб отримати правову допомогу. Вам необхідно надати юридичну консультацію з певного юридичного факту. Повна правильна від­повідь — 5 балів. За доповнення до відповіді — від 1 до 3 балів.

Ситуації

1. Громадянин Д. дав у борг своєму товаришеві 2000 грн., які той по­обіцяв повернути через місяць. Проте у визначений час товариш не з'явився. Після нагадування про борг він повертати гроші відмовився. {Консультація для громадянина Д.: треба звернутися до суду. Проте, якщо не була оформлена відповідна розписка й немає свідків угоди, повернути борг майже неможливо.)

2. Покупець кілька днів тому придбав у магазині фотоапарат. Він вия­вився неякісним. (Консультація для покупця: звернутися до магази­ну, якщо є чек про придбання фотоапарату, і вимагати повернення грошей чи обміну товару на якісний. У разі відмови магазину звер­нутися до суду.)

3. Після смерті громадянина В. у нього залишилося майно на 10 000 грн. Про своє бажання отримати це майно заявили 12-річна донька помер­лого, 83-річна мати та брат померлого (40 років). (Консультація для брата: він не отримає спадщину, оскільки є спадкоємці першої чер­ги неповнолітня донька та стара мати.)

4. 17-літній юнак улаштувався на роботу. Ніяких пільг на роботі він не отримав. (Консультація для юнака: адміністрація не права робочий тиждень 36 годин, відпустка календарний місяць, заборона ніч­них змін, позаурочної  роботи, шкідливого виробництва.)

5.  Робітник проспав і запізнився на робочу зміну на 3 год і 5 хв. Він поп­росив вибачення в бригадира, проте його звільнили з роботи. (Кон­сультація для робітника: прогул підстава для звільнення.)

6.  На підприємстві відбувається скорочення штату працівників. Брига­дир запропонував своїм працівникам написати у зв'язку з цим заяву про звільнення за власним бажанням. (Консультація для робітни­ків: не писати заяву, оскільки в такому разі вони втратять статус робітників, що потрапили під скорочення штату, і матеріальне від­шкодування.)

◊  Конкурс 3. Юридичний рахунок.

Юристи-професіонали повинні мати різнобічні знання, у тому числі — уміти швидко рахувати. Хто швидше впорається із завданням, отримує З бали. Час на виконання — 1 хв.

Завдання.

Мінімальний вік участі громадян у виборах + Вік отримання паспорта громадянином - Вік повної дієздатності - Вік мінімальної дієздатності + Вік настання правоздатності особи = (18 +16-18-15+0 = 1.)

Мінімальний вік Президента України - Мінімальний вік кандидата до Верховної Ради - Максимальний термін повноважень Президента + Термін повноважень депутата Верховної Ради (один) + Мінімальний термін прожи­вання на території України для обрання президентом = (35 -21-10+4 + 10 = 18.)

Робочий час для осіб віком від 16 до 18 років — Вік повної адміністра­тивної відповідальності — Вік повної кримінальної відповідальності + Вік кримінальної відповідальності за особливо тяжкі злочини — Вік часткової адміністративної відповідальності = (36 - 18 - 16 + 14 - 16 = 0.)

◊  Конкурс 4. Відеоконкурс.

Командам пропонується дати коментар правових ситуацій із кіно­фільмів та мультфільмів, фрагменти яких запропоновані для перегляду. Максимальна оцінка за конкурс 10 балів. Перелік кінофільмів, мультфільмів, використаних у відеоконкурсі: «Невловимий Фунтік», «Попелюшка», «Самогонщики».

 (Наприклад, в казці «Попелюшка» були порушені ряд її Попелюшки. На шану­вання її гідності, на свободу й особисту недоторканність, на невтручан­ня в особисте життя, на свободу думки й слова, на володіння й користу­вання своєю власністю, на відпочинок, на вільний вибір праці й отриман­ня зарплати, на рівні можливості — порушували мачуха та її доньки, право на батьківське піклування й утримання — порушував батько, на свободу пересування й на вільний добровільний вступ у шлюб — принц)

◊  Конкурс 5. Юридичний семафор.

Команди отримують картки з написами (види юридичної відпові­дальності, групи прав людини, назви правоохоронних органів). Учитель зачитує певну ситуацію, а учні мають визначитись, яку картку треба підняти. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Завдання

Установити види юридичної відповідальності.

1. Керування автомобілем у нетверезому стані. (Адміністративна.)

2. Невчасна поставка молокопродуктів у магазин. (Цивільно-правова.)

3. Несплата комунальних послуг. (Адміністративна.)

4. Поява на роботі в нетверезому стані. (Дисциплінарна.)

5. Пошкодження бібліотечної книги. (Матеріальна.)

6. Крадіжка державного майна. (Кримінальна)

7. Продаж наркотичних засобів. (Кримінальна.)

8. Безквитковий проїзд у транспорті. (Адміністративна.)

9. Запізнення на урок. (Дисциплінарна.)

10. Пошкодження парти в школі. (Матеріальна.)

Установити види прав людини.

1. Право на працю. (Соціально-економічні.)

2. Право на користування досягненнями національної культури. (Куль­турні.)

3. Право на участь у виборах. (Політичні.)

4. Право на відпочинок. (Соціально-економічні.)

5. Право на життя. (Особисті.)

6. Право на громадянство. (Політичні.)                                           

7. Право на підприємницьку діяльність. (Соціально-економічні.)

8. Право на безпечне довкілля. (Екологічні.)

9. Право на повагу до гідності. (Особисті.)

10. Право на житло. (Соціально-економічні.)

Установити назви правоохоронних органів. Куди звернутися в певних ситуаціях?

1. Ви стали свідком ДТП. (До міліції.)

2. Вашого батька звільнили з роботи, а він уважає це незаконним і хоче отримати консультацію. (До адвокатури.)

3. Вашого друга затримали працівники міліції і, як він стверджує, поби­ли. (До прокуратури.)

4. Вашого родича звинувачують у злочині. (До адвокатури.)

5. Прийшовши додому, ви виявили, що двері вашого будинку зламані. (До міліції.)

6. Ваші батьки укладають угоду та хочуть перевірити її законність. (До адвокатури.)

7. Ви почули в сусідньому будинку постріли та крики. (До міліції.)

8. Ваш знайомий був викликаний як свідок злочину, і з ним грубо пово­дилися. (До прокуратури.)

9. Ви знайшли в себе на городі невідомий металевий предмет, схожий на снаряд. (До міліції.)

Додаткове завдання (на випадок нічийного рахунку)

Яка жінка отримала великий прибуток від злочинів? (Агата Крісті)

Далі відбувається підбиття підсумків гри та нагородження переможців.

 

Категория: Кобернік Микола Анатолійович | Просмотров: 104 | Добавил: korsunzosh2 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Октябрь 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архив записей

Корсунь –Шевченківська Загальноосвітня школа І-ІІІступенів №2 © 2017
Конструктор сайтов - uCoz